Thủ tục xin phép lắp đặt trạm cấp xăng dầu nội bộ cho doanh nghiệp

18-09-2019

Xăng dầu là hàng hóa đặc biệt nên khi muốn lắp đặt trạm cấp phát xăng dầu nội bộ thì doanh nghiệp phải có được văn bản phê duyệt của Sở công thương; Sở tài nguy[...]

Xem thêm