Page 6 - COMPANY PROFILE VN 2021
P. 6

SEAGULLPETROTRANS là nhà cung

                                            cấp Xăng (A95, E5) dầu FO, dầu DO
                                            (Diesel) chất lượng cao trên toàn quốc

                                            với giá cả cạnh tranh nhất. Với sự hỗ trợ
                                            bởi mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn

                                            trong và ngoài nước, Chúng tôi cung cấp
                                            cho khách hàng hàng hóa chất lượng

                                            cao, nhanh chóng tại bất cứ nơi đâu và
                                            vào bất cứ thời điểm nào trên toàn quốc
                                            và các nước trong khu vực.


            Khách hàng có thể dễ dàng làm việc với chúng tôi bởi vì chúng tôi dành thời gian để
            tìm hiểu những nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trước khi thực hiện những yêu cầu

            công việc cụ thể. Chúng tôi cũng hiểu rằng, sự đánh giá của khách hàng về chất
            lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp có tầm quan trọng như thế nào và do đó chúng tôi

            đặt ra các tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp, các đại lý và nhân viên của chúng tôi.
            Điều này kết với với sự hiểu viết của chúng tôi về thị trường và hoạt động không

            ngừng nghỉ 24/7 giúp chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm với
            chất lượng cao nhất, giá cả cạnh tranh nhất, giao hàng đúng và kịp thời nhất.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11