Page 5 - COMPANY PROFILE VN 2021
P. 5

Kinh doanh xăng dầu           ❖ Bán và phân phối Xăng (A95, E5); Diesel, Dầu FO

           ❖ Bán và phân phối dầu nhờn, mỡ nhờn các hãng:


              ◆ ExxonMobil

              ◆ BlackGold

              ◆ Castrol

              ◆ Caltex


              ◆ Total

              ◆ Shell

              ◆ Petrolimex

              ◆ SHL


                                                        SEAGULL PETROTRANS.,JSC
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10