Page 4 - COMPANY PROFILE VN 2021
P. 4

Dịch vụ Vận tải đường biển
           ❖ Khai thác tàu hàng rời


           ➢ Khai thác, quản lý và thuê tàu


           ➢ Dịch vụ vận tải, môi giới thuê tàu và đại lý tàu biển


           ➢ Mua bán tàu


           ❖ Dịch vụ Logistics


           ➢ Vận chuyển hàng dự án siêu trường siêu trọn


           ➢ Vận chuyển từ kho tới kho của khách hàng


           ➢ Thủ tục hải quan


           ➢ Vận chuyển nội bộ

           ➢ Cung cấp phương tiện xe tải, sà lan, cần cẩu


                                                        SEAGULL PETROTRANS.,JSC
   1   2   3   4   5   6   7   8   9