Page 14 - COMPANY PROFILE VN 2021
P. 14

HÌNH ẢNH THAM KHẢO


                    Tàu Mv. Golden Lotus, 6,695DWT xếp Thạch cao nhập                     khẩu từ Bangkok, Thái Lan về Hồ Chí Minh, Việt Nam


                                                        SEAGULL PETROTRANS.,JSC
   9   10   11   12   13   14   15