Page 13 - COMPANY PROFILE VN 2021
P. 13

HÌNH ẢNH THAM KHẢO


             Tàu MV. REDWOOD 5,802DWT xếp hàng tại cảng Hải Phòng                                                        SEAGULL PETROTRANS.,JSC
   8   9   10   11   12   13   14   15