Quy chế hoạt động

Bản tin SPTC Group | 27-03-2018

Công ty thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công ty ho[...]

Xem thêm
Bảo mật thông tin khách hàng

Bản tin SPTC Group | 27-03-2018

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.daukhihaiphong.com, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện tho[...]

Xem thêm
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành từ 15 giờ ngày 08.3.2018

Giá bán lẻ xăng dầu | 26-02-2018

Ngày 08.3.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ra thông cáo báo chí thông báo giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành. Mức giá này tiếp tục có hiệu lực từ thời điểm [...]

Xem thêm