Maps chỉ đường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat trên Zalo
Maps chỉ đường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat trên Zalo
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 27/06/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 29-06-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Bản tin SPTC Group | 12-06-2020

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Kể Từ ngày 29/05/2020 Công ty CP Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu chuyển trụ sở chính Công ty về số 13[...]

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 12/06/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 12-06-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 12tháng 06 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 28/05/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 28-05-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 13/05/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 13-05-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 05 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 28/04/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 28-04-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 13/04/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 13-04-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 04 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 29/03/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 29-03-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 15/03/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 16-03-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 03 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 29/02/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 09-03-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 29 tháng 02 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Thông báo về việc thay đổi tài khoản ngân hàng

Bản tin SPTC Group | 14-02-2020

Để nâng cao chất lượng phục vụ quý khách, Chúng tôi xin thông báo về sự thay đổi thông tin chuyển khoản mới như sau: Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại [...]

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 14/02/2020

Giá bán lẻ xăng dầu | 14-02-2020

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 14 tháng 02 năm 2020 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm