Maps chỉ đường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat trên Zalo
Maps chỉ đường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat trên Zalo
Giá xăng dầu bán lẻ từ 18h00 ngày 01/10/2019

01-10-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 18giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 16/09/2019

17-09-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 16 tháng 09 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 31/08/2019

04-09-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 31 tháng 08 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 16/08/2019

21-08-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 16 tháng 08 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 01/08/2019

14-08-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 01 tháng 08 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 17h00 ngày 17/07/2019

18-07-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 17giờ 00 phút ngày 17tháng 07 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 16h30 ngày 02/07/2019

02-07-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 07 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 01/06/2019

14-06-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 01 tháng 06 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 17/05/2019

19-05-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 17tháng 05 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 16h00 ngày 02/05/2019

02-05-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 16giờ 00 phút ngày 02 tháng 05 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 17/04/2019

17-04-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ từ 17h00 ngày 02/04/2019

03-04-2019

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Xem thêm