1
Bạn cần hỗ trợ?
Giá xăng dầu bán lẻ từ 17h00 ngày 02/04/2019

Ngày đăng: 03-04-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 02/03/2019

Ngày đăng: 06-03-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 02 tháng 03 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 01/01/2019

Ngày đăng: 02-01-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 15/12/2018

Ngày đăng: 22-12-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 06/12/2018

Ngày đăng: 07-12-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 21/11/2018

Ngày đăng: 23-11-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 06/11/2018

Ngày đăng: 06-11-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 23/10/2018

Ngày đăng: 23-10-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 06/10/2018

Ngày đăng: 06-10-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 21/09/2018

Ngày đăng: 23-09-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 09 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 06/09/2018

Ngày đăng: 06-09-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 09 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 07/08/2018

Ngày đăng: 12-08-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 08 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.