1
Bạn cần hỗ trợ?
Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 16/08/2019

Ngày đăng: 21-08-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 16 tháng 08 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 01/08/2019

Ngày đăng: 14-08-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 01 tháng 08 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 17h00 ngày 17/07/2019

Ngày đăng: 18-07-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 17giờ 00 phút ngày 17tháng 07 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 16h30 ngày 02/07/2019

Ngày đăng: 02-07-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 07 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 01/06/2019

Ngày đăng: 14-06-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 01 tháng 06 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 17/05/2019

Ngày đăng: 19-05-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15giờ 00 phút ngày 17tháng 05 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 16h00 ngày 02/05/2019

Ngày đăng: 02-05-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 16giờ 00 phút ngày 02 tháng 05 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 17/04/2019

Ngày đăng: 17-04-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 17h00 ngày 02/04/2019

Ngày đăng: 03-04-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 02/03/2019

Ngày đăng: 06-03-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 02 tháng 03 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 01/01/2019

Ngày đăng: 02-01-2019 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2019 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 15/12/2018

Ngày đăng: 22-12-2018 | Admin

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2018 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.